82/GP-UBND
Chi tiết văn bản
82/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH S&H Vina (có địa chỉ tại thôn Tân Lý, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 08/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT200439926-7-20221657183206817_(giangld)(08.07.2022_14h05p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước