1884/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1884/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Xuân Trường
Ngày ban hành 10/05/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT578050636-5-20241715268844310_thinv_10-05-2024-14-52-01_signed.pdf
 Trở về trang trước