73/BC-UBND
Chi tiết văn bản
73/BC-UBND
Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2018
Ngày ban hành 10/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc73_signed.pdf
 Trở về trang trước