5118/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5118/QĐ-UBND
Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thuộc dự án Khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa (MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5118.signed.pdf
 Trở về trang trước