18607/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18607/UBND-CN
Giao xem xét, giải quyết đề nghị của UBND xã Hà Tiến tạii Tờ trình số 51/TTr- UBND ngày 12/11/2021
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT814399883-11-20211637575217315_(trangnt)(24.11.2021_15h07p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước