618/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
618/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp và TM Phương Ngọc về việc chấp thuận chủ trương dự án “Nhà máy sản xuất bao bì tổng hợp Phương Ngọc” tại xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT728167923-1-20211610423634738_dinhquanghung_13-01-2021-08-02-14_signed.pdf
 Trở về trang trước