143/KH-UBND
Chi tiết văn bản
143/KH-UBND
Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2000 - 2020
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT414921687-6-20201593428283629_quyenpd_29-06-2020-23-13-57_signed.pdf
 Trở về trang trước