9/CT-UBND
Chi tiết văn bản
9/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại.
Ngày ban hành 28/04/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT884411492-4-20231682502140416_(giangld)(27.04.2023_18h02p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước