7148/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7148/UBND-CN
Tham mưu lựa chọn vị trí xây dựng cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT535293610-5-20231684902526876_(hieulv)(25.05.2023_07h57p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước