4865/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4865/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định" (Khu vực Công ty cổ phần CHAIRMANSTONE được cấp phép thăm dò) (Trữ lượng tính đến ngày 25/6/2018)
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4865_signed.pdf
 Trở về trang trước