3575/UBND-NN
Chi tiết văn bản
3575/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần phát hành sách Thanh Hóa về xin thay đổi thời hạn thuê đất Hiệu sách nhân dân huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3575.signed.pdf
 Trở về trang trước