1414/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1414/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Hải Yến
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT974211252-4-20211619608118235tungct29.04.2021_13h42p27_thinv_29-04-2021-15-31-06_signed.pdf
 Trở về trang trước