12640/UBND-VX
Chi tiết văn bản
12640/UBND-VX
Thực hiện Công văn số 4513/BGDĐT-KHTC ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12640_signed.pdf
 Trở về trang trước