1023/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1023/QĐ-UBND
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh xây dựng Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường từ bản Ngày đi bản Nà Đang, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (Nghị quyết 30a)
Ngày ban hành 24/03/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1023.signed.pdf
 Trở về trang trước