10298/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10298/UBND-VX
Thực hiện Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT805741528-7-20201596103853629_(thinhnd)(31.07.2020_07h20p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước