3277/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3277/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT736768016-9-20221664247457728trangnt27.09.2022_17h10p36_thinv_29-09-2022-08-14-17_signed.pdf
 Trở về trang trước