10533/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10533/UBND-VX
Hỗ trợ tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT640590877-7-20211626684067086_(hoangmc)(21.07.2021_07h30p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước