87/TB-UBND
Chi tiết văn bản
87/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về dự án Đường vành đai phía Tây và Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 17/05/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb87_signed.pdf
 Trở về trang trước