2721/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2721/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách trường mầm non và cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non được hưởng Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 theo Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 08/07/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2721_signed.pdf
 Trở về trang trước