1647/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1647/UBND-KTTC
Giao tham mưu việc thu hồi đất, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, bồi thường GPMB thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1647.signed.pdf
 Trở về trang trước