4023/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4023/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị và hỗ trợ ứng dụng công nghệ thực hiện Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri vàng rơm theo hướng phát triển bền vững phù hợp với điều kiện tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT595718311-10-20211634024206196_(giangld)(13.10.2021_16h08p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước