623/UBND-NN
Chi tiết văn bản
623/UBND-NN
Giao thẩm định Phương án chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Khu Bến xe thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT874190910-1-20211610435283153_tungct_13-01-2021-10-40-24_signed.pdf
 Trở về trang trước