1515/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1515/UBND-CN
Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất số 01, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (khu đất trụ sở công an thành phố Thanh Hóa)
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1515_signed.pdf
 Trở về trang trước