11/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
11/CĐ-UBND
Khẩn trương thu hoạch lúa mùa, tổ chức sản xuất vụ đông 2016 - 2017
Ngày ban hành 07/10/2016
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd11_signed.pdf
 Trở về trang trước