16527/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16527/UBND-THKH
Đầu tư kè suối Cui xã Đồng Lương đi suối Lưỡi thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16527.signed.pdf
 Trở về trang trước