8567/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8567/UBND-KTTC
Giao tham mưu việc giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án MBQH số 9217 phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT755476251-6-20201593425156342_(chanth)(30.06.2020_07h12p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước