44/GP-UBND
Chi tiết văn bản
44/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) cho Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực - Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực
Ngày ban hành 23/02/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT596535253-2-20221645417886986_(giangld)(23.02.2022_08h27p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước