7176/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7176/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị bổ sung hạng mục công trình Trạm trộn bê tông vào dự án Nhà máy sản xuất vật liệu nung trang trí liên hợp tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT53641839-5-20231684918074912_(hieulv)(25.05.2023_10h19p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước