642/UBND-CN
Chi tiết văn bản
642/UBND-CN
Đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án đường giao thông nối tỉnh lộ 514 và QL.47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT49085209-1-20221641898367656_chiennv_13-01-2022-02-03-32_signed.pdf
 Trở về trang trước