875/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
875/QĐ-UBND
Gia hạn sử dụng đất cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích Văn phòng giao dịch tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 12/03/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d875_signed.pdf
 Trở về trang trước