3/TB-UBND
Chi tiết văn bản
3/TB-UBND
Thông báo lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020
Ngày ban hành 06/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb3.signed.pdf
 Trở về trang trước