10340/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10340/UBND-NN
Giao hướng dẫn, giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ thiết kế bảo vệ rừng tự nhiên
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT965196754-7-20201596179553478_thinhnd_31-07-2020-15-48-10_signed.pdf
 Trở về trang trước