29/2019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
29/2019/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 928/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn
Ngày ban hành 01/10/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d29.signed.pdf
 Trở về trang trước