3/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3/2020/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 2977/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d03.signed.pdf
 Trở về trang trước