5299/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5299/UBND-CN
Rà soát tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thời gian hiệu lực Quyết định thành lập Cụm công nghiệp phía Đông Bắc, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT76306615-4-20241713253615705hieulv16.04.2024_16h02p54_hieulv_17-04-2024-07-37-00_signed.pdf
 Trở về trang trước