137/KH-UBND
Chi tiết văn bản
137/KH-UBND
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Ngày ban hành 14/06/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh137_signed.PDF
 Trở về trang trước