4442/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4442/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá sức chịu tải của các hệ thống sông lớn tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT483206237-4-20211617607447138tungct06.04.2021_14h46p33_tungct_06-04-2021-16-15-46_signed.pdf
 Trở về trang trước