3729/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3729/QĐ-UBND
Điều chỉnh hình thức thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 4818/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 10/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT486314233-9-20201599536254727_(quyennd)(09.09.2020_15h54p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước