2637/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2637/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT876148624-8-20221659437748814_liemmx_03-08-2022-20-27-51_signed.pdf
 Trở về trang trước