103/TB-UBND
Chi tiết văn bản
103/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi kiểm tra các công trình hồ đập xung yếu và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Như Thanh
Ngày ban hành 12/06/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb103_signed.pdf
 Trở về trang trước