14561/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14561/UBND-THKH
Giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu trang trại dịch vụ tổng hợp Nhật Minh (nay là Trang trại nông nghiệp công nghệ cao A4) tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT382503088-9-20221664521470714_(hoangmc)(30.09.2022_15h20p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước