4460/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
4460/UBND-KSTTHCNC
Chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT84163346-4-20211617611244406tungct05.04.2021_16h15p21_tuandm_07-04-2021-06-16-49_signed.pdf
 Trở về trang trước