16320/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16320/UBND-CN
Chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT426569603-11-20201605751484210_liemmx_19-11-2020-15-43-51_signed.pdf
 Trở về trang trước