18571/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18571/UBND-CN
Chấp thuận vị trí đổ vật liệu không thích hợp phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn.
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT332934547-11-20211637653537607_liemmx_23-11-2021-20-07-41_signed.pdf
 Trở về trang trước