2928/UBND-NN
Chi tiết văn bản
2928/UBND-NN
Khẩn trương triển khai phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/03/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2928_signed.pdf
 Trở về trang trước