3999/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3999/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT328085392-10-20211633921461701hoangmc11.10.2021_14h23p41_tuandm_12-10-2021-09-36-01_signed.pdf
 Trở về trang trước