102/KH-UBND
Chi tiết văn bản
102/KH-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020
Ngày ban hành 05/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KehoachDaotao135nam2020bansua_signed_quyenpd_05-05-2020-14-53-19_signed_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước