3696/UBND-CN
Chi tiết văn bản
3696/UBND-CN
Chấp thuận vị trí đấu nối từ đường nhánh cửa hàng xăng dầu Hợp Lý và cửa hàng xăng dầu Thọ Bình vào ĐT.514B
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3696.signed.pdf
 Trở về trang trước