37/TB-UBND
Chi tiết văn bản
37/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại hội nghị nghe báo cáo đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương đến năm 2035; Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung Đô thị Gốm, huyện Triệu Sơn đến năm 2040 và Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030
Ngày ban hành 02/02/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT680796038-2-20211612144196720_(trangnt)(01.02.2021_18h59p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước