61/GP-UBND
Chi tiết văn bản
61/GP-UBND
Cho phép hộ gia đình ông Nguyễn Văn Công và ông Nguyễn Văn Sự (có trụ sở tại thôn Xuân Yên, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được thăm dò nước dưới đất theo Thiết kê giếng thăm dò nước dưới đất
Ngày ban hành 14/04/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT4943785-4-20221649926783983_(giangld)(14.04.2022_16h18p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước